خودرو بر کرج ⭐ خودرو بر تهران ⭐ خودرو بر مازندران ⭐ خودرو بر قزوین
تماس شبانه روزی : 09025828598

مکانیزم باز و بست سوپاپ

مکانیزم باز و بست سوپاپ

درست عمل کردن سوپاپ بستگی به عملکرد صحیح قطعات زیادی دارد. در صورتی که هر یک از این قطعات ایراد داشته باشند یا با سایر قطعات تنظیم نشده باشند این مکانیزم درست انجام نمی پذیرد. بدین ترتیب مصرف سوخت به شدت افزایش یافته و آلودگی هوا را در پی خواهد داشت.

سوپاپ

در بالای سیلندر دو نوع دریچه وجود دارد. یکی از دریچه ها برای ورود هوا و بنزین و دریچه دیگر برای خروج دود حاصل از احتراق تعبیه شده است. به منظور امکان مدیریت ورود و خروج هر یک از گازهای مذکور، دریچه ها دارای درپوشی هستند که به آنها سوپاپ گفته می شود. برای بیان ساده تر آنها را سوپاپ ورودی و خروجی می نامم.

با مراجعه به مقاله چگونگی کار موتور خودرو مشخص می شود وضعیت سوپاپ ها در مراحل چهارگانه چرخه احتراق چگونه باید باشد.

موقعیت سوپاپ بر روی سیلندر

موقعیت سوپاپ بر روی سیلندر

مرحله مکش: ورودی باز و خروجی بسته

مرحله تراکم و انفجار: ورودی و خروجی بسته

مرحله تخلیه: ورودی بسته و خروجی باز

بدین ترتیب باید هماهنگی دقیقی بین باز و بست سوپاپ و حرکت پیستون برقرار باشد.

 

مکانیزم باز و بست سوپاپ

بر روی هر سوپاپ فنری وجود دارد. این فنر باعث می شود در حالت عادی سوپاپ به سمت بیرون سیلندر هدایت شود. بدین ترتیب زمانی که نیروی خارجی وجود ندارد سوپاپ در حالت بسته است. زمانی که دریچه سیلندر باید باز شود میل سوپاپ به فنر فشار وارد کرده و آن را فشرده می کند. این نیرو بر اثر چرخش میل سوپاپ و به دلیل شکل بادامکی آن به وجود می آید.

تامین نیروی محرکه میل سوپاپ و همچنین هماهنگی آن با حرکت پیستون از طریق اتصال تسمه تایم به محور سیلندر ها صورت می پذیرد.

ایرادات

چنانچه شرح داده شد در صورتی که هر یک از قطعات سیستم بالا به درستی عمل نکنند دریچه های سیلندر در زمان مناسب باز و بسته نمی شوند. به عنوان مثال اگر در مرحله تراکم دریچه خروج باز باشد بنزین بدون اینکه بسوزد از اگزوز خارج می شود. با توضیحات ارائه شده به راحتی می توان وضعیت های دیگر را به همراه مشکلاتی که به وجود می آورند تجسم نمود.

شرکت های همکار
تماس سریع ☎️