خودرو بر کرج ⭐ خودرو بر تهران ⭐ خودرو بر مازندران ⭐ خودرو بر قزوین
تماس شبانه روزی : 09025828598

دلایل داغ کردن چرخ ها

دلایل داغ کردن چرخ ها

دلایل داغ کردن چرخ خرابی پیستون ترمز ۲گیر کردن پمپ ترمز ۳ خرابی بلبرینگ چرخ می باشد ..هنگامی ک خودروی شما بعد از گرفتن ترمز شروع به صدا دادن در چرخ میکند از موارد یک یا دو می باشد ک از روغن ترمز نامرغوب و لوازم ترمز فرعی است روغن نامرغوب بعد از گذشت زمان سفت شده و ب حالت لجن مانند در می آید و لوازم ترمز نامرغوب بعد از مدتی خشک شده و این مشکلات را ایجاد میکند ..در صورت خراب شدن بلبرینگ چرخ خودرو یکسره صدا میدهد و مانع از شتاب گیری میشود ..در همه این موارد ها خودرو افزایش سوخت پیدا میکند ..

شرکت های همکار
تماس سریع ☎️