خودرو بر کرج ⭐ خودرو بر تهران ⭐ خودرو بر مازندران ⭐ خودرو بر قزوین
تماس شبانه روزی : 09025828598

خاموش شدن موتور پس از گرم شدن ماشین

خاموش شدن موتور پس از گرم شدن ماشین

هنگامی ک خودرو شما پس از طی کردن چند کیلو متر خاموش می شود و بعد از چن دقیقه خاموش شدن ب حالت اولیه باز میگردد و این روند ادامه دارد خودروی شما میتواند دو مشکل دارد ک مشکل اصلی آن خراب شدن پمپ بنزین و مشکل دیگر نیم سوز بودن رله دوبل است

شرکت های همکار
تماس سریع ☎️